Saturday, October 30, 2010

Kontakty

Nedělní shromáždění se zpravidla skládají ze tří bloků (včetně dvou 10minutových přestávek) od 9-12h. První blok obsahuje společnou část, další dva bloky se dělí do menších skupin na základě věku a pohlaví. Církev nezaměstnává placené duchovní; členové Církve se věnují zodpovědnostem dobrovolně a zdarma. Nedělní shromáždění jsou veřejně přístupná a jsou na něm vítáni jak členové Církve, tak návštěvníci (nově příchozí).

Stránského 41, 616 00 Brno (od 9h)
Vrchlického nábřeží (MŠ), 370 01 České Budějovice (od 9h)
Malé Náměstí 14/15, 500 03 Hradec Králové (od 9:30h)
Jungmannova 143, 506 01 Jičín (od 9:30h)
Masarykovo Náměstí 53, 586 01 Jihlava (od 8:30h)
Pražská 147/30, 460 01 Liberec (od 9h)
Dolní náměstí 32, 772 00 Olomouc (od 9:30h)
Hlávková 5, 702 00 Ostrava-Přívoz (od 9h)
U Svépomoci 9, 320 00 Plzeň (od 9h)
Milady Horákové 85/95, 170 00 Praha (od 9h)
Sušilova 19/245, 674 01 Třebíč (od 9h)
Náměstí Míru 292, 686 01 Uherské Hradiště (od 9h)
Soudní 5259, 760 01 Zlín (od 8:30h)

Odkazy na webové stránky

Oficiální církevní stránky:
V češtině:
www.cirkev-jezise-krista.cz Oficiální stránky Církve pro Českou republiku.
http://www.mormon.org/welcome/0,6929,403-18,00.html Oficiální stránky Církve - základní informace o naukách a zásadách.
http://lds.org/languages/mainmenu/0,5362,88-18,00.html - nabídka dokumentů přeložených do češtiny a dostupných online na oficiálních stránkách (zejm. databáze generálních konferencí a prohlášení: Rodina - Prohlášení světu, Žijící Kristus - Svědectví apoštolů).

V angličtině:
www.lds.org Oficiální stránky Církve. Proslovy z generálních konferencí, oficiální prohlášení, informace a zpravodajství.
www.mormon.org Oficiální stránky Církve - základní informace o naukách a zásadách. Možnost on-line diskuse s misionáři na plný úvazek a hledání odboček a sborů po celém světě (odkaz "Worship with us").
http://jesuschrist.lds.org Oficiální stránky Církve o Ježíši Kristu, Synu Božímu.
www.providentliving.org Oficiální stránky o obezřetném způsobu života - humanitární pomoc, fyzické, sociální a emocionální zdraví, finanční hospodárnost, atd.
www.josephsmith.net - Oficiální stránky o prvním novodobém prorokovi Josephu Smithovi jr.
www.lds.org/gospellibrary/pioneer/pioneerstory.htm - historie exodu několika tisíc mormonských pionýrů, cestujících na západ USA, vyprávěná jimi samými (výpisy z cestovních/osobních deníků).
www.familysearch.org Největší světová databáze rodinné historie (zejm. matriky a sčítání lidu).
www.thomassmonson.org Oficiální stránky o Thomasi S. Monsonovi, současném presidentu Církve.
http://lds.org/topic/bible Oficiální stránky o bibli svaté, ktera je jednou ze čtyř základních písem v Církvi Ježíše Krista SPD.
www.lds.org/topic/gratitude Definice, komentáře k vděčnosti.
http://radio.lds.org Oficiální rádiová stanice Církve (vč. internetového vysílání).


Další:
V angličtině:
www.mormontabernaclechoir.org Stránky o pěveckém sboru 360 dobrovolných Svatých posledních dnů, kteří vystupují např. na generálních konferencích, rádiových přenosech, účastní se mezinárodních turné.
http://byu.tv Internetová televizní stanice spravovaná Univerzitou Brighama Younga (BYU je sponzorována CJKSPD).
http://byuradio.org Internetová rádiová stanice spravovaná Univerzitou Brighama Younga (BYU je sponzorována CJKSPD).
www.farmsresearch.com Vědecké (apologetické) texty věnující se rozmanitým historickým tématům.
http://fairlds.org Vědecké (apologetické) texty věnující se rozmanitým tématům.

O tomto blogu

Toto je osobní blog fyzické osoby a nejedná se o oficiální stránky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Informace a názory v tomto blogu uvedené se nemusí nutně shodovat s oficiální naukou či stanoviskem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Přestože jsou veškeré stránky blogu publikovány pod stejným datem, vytváření nových a aktualizace již zhotovených stránek probíhá průběžně bez změny publikačního data.

Pokyny k užívání názvu Církve

Pokyny k užívání názvu Církve
Oficiální název Církve je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Tento název byl zjeven Josephu Smithovi Bohem v roce 1838.-
Přestože "Mormonská církev" se dlouhodobě používá jako přezdívka Církve, nejedná se o autorizovaný název a Církev její užívání nepodporuje.

Při psaní o Církvi se prosím řiďte následujícími pokyny:
 • Při prvním odkazu se doporučuje použít celý název: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
 • Vyhněte se prosím opisům jako "Mormonská církev", "Církev SPD", nebo "Církev Svatých posledních dnů".
 • Při nutnosti zkrácení názvu Církve, doporučuje se použít "Církev" nebo "Církev Ježíše Krista".
 • Při odkazu na členy Církve se doporučuje "Svatí posledních dnů", přijatelné je i "Mormoni".
 • Slovo "Mormon" se používá ve vlastních jménech jako Kniha Mormonova, Mormon Tabernacle Choir, Mormonská stezka, nebo jako přídavné jméno ve výrazech jako "Mormonští pionýři".
 • Termín "mormonismus" je přijatelný při popisu kombinace nauky, kultury a životního stylu, který je specifický pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
 • Při odkazu na lidi či organizace praktikující polygamii jsou termíny jako "Mormoni", "Mormonští fundamentalisté", "Mormonští disidenti" atd. nesprávné. Příručka The Associated Press Style Book poznamenává: "Termín Mormon nelze správně užít pří popisu jiných ... církví, které vznikly odštěpením po smrti [Josepha] Smitha."
[Zdroj: http://newsroom.lds.org/style-guide]

Statistiky

Statistická zpráva za rok 2010
Přednesl Brook P. Hales, tajemník Prvního předsednictva. První předsednictvo, aby informovalo členy Církve, vydalo tuto statistickou zprávu ohledně růstu a stavu Církve k 31. prosinci 2011.

Církevní jednotky
Kůly: 2 946
Misie: 340
Okrsky: 608
Sbory a odbočky: 28 784

Členstvo Církve
Celkový počet členů: 14 441 346
Děti nově zaznamenané v roce 2011: 119 917
Obrácení pokřtění v roce 2011: 281 312

Misionáři
Misionáři na plný úvazek: 55 410
Misionáři církevní služby: 22 299

Chrámy
Chrámy zasvěcené v roce 2011 (San Salvador v Salvadoru a Quetzaltenango v Guatemale): 2
Chrámy znovu zasvěcené v roce 2011 (Atlanta v Georgii): 1

Chrámy v provozu: 136

[Zdroj:  http://www.lds.org/general-conference/2012/04/statistical-report-2011?lang=eng&clang=ces]Další statistiky (platné k r. 2007):

 • Počet zemí, ve kterých se nacházejí Svatí posledních dnů: 176
 • Nejčastější rodná řeč: angličtina, španělština, portugalština
 • Počet jazyků, ve kterých byla Kniha Mormonova již vydána: 106
 • Průměrné tempo stavby církevních budov (kaplí): 1 nová budova každý pracovní den
[Zdroj: http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-792-9,00.html]


Deset největších náboženských organizací v USA
Každoročně vycházející publikace Yearbook of American and Canadian Churches zpřehledňuje náboženskou situaci v USA a Kanadě. Tuto publikaci vydává National Council of Churches (NCC) a údaje v ní obsažené jsou používány v publikacích vlády USA a dalších almanaších. Množství členů jednotlivých organizací reflektuje oficiální údaje předkládané samotnými církvemi. Níže uvedená tabulka znázorňuje deset největších náboženských společností (konkrétní církevní organizace) dle dat z roku 2005 (či starších).
Členství zahrnuje pouze území USA. Některé z těchto církví mají signifikantní množství členů mimo USA:

1 Římskokatolická církev 67,2 milionů
2 Jižní baptistická konvence 16,4 milionů
3 Evangelická církev metodická 8,2 milionů
4 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 5,5 milionů
5 Církev Boha v Kristu 5,4 milionů
6 Americká národní baptistická konvence 5 milionů
7 Evangelická luteránská církev v Americe 4,9 milionů
8 Presbyteriánská církev (USA) 3,2 milionů
9 Apoštolská církev 2,7 milionů
10 Lutheránská církev - synoda Missouri 2,5 mlionů

[Zdroj: http://www.adherents.com/rel_USA.html]


Církev v ČR
Misie: 1
Okrsky: 2
Odbočky: 13
Počet členů: 2028

[Zdroj: http://www.cumorah.com/?target=main&wid=60]

Registrované církve v ČR

Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností

1. Církve a náboženské společnosti registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.
Č. Název církve, náboženské společnosti, datum registrace resp. recepce (rok 1991)
1. Apoštolská církev - 1989
2. Bratrská jednota batistů - 1951
3. Církev adventistů sedmého dne - 1951 (1952-56 odňato)
4. Církev bratrská - 1951
5. Církev československá husitská - 1920
6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - 1990
7. Církev řeckokatolická - recepce z Rakouska Uherska (1950-68 odňato)
8. Církev římskokatolická - recepce z Rakouska Uherska
9. Českobratrská církev evangelická - recepce z Rakouska Uherska
10. Evangelická církev a. v. v ČR - recepce z Rakouska Uherska
11. Evangelická církev metodická - 1951
12. Federace židovských obcí v ČR - recepce z Rakouska Uherska
13. Jednota bratrská - recepce z Rakouska Uherska
14. Křesťanské sbory - 1956
15. Luterská evangelická církev a. v. v ČR  - 19. 1. 1995
16. Náboženská společnost českých unitářů - 1930
17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi - 1. 9. 1993
18. Novoapoštolská církev - 1956
19. Pravoslavná církev v českých zemích - recepce z Rakouska Uherska
20. Slezská cirkev evangelická a. v. - recepce z Rakouska Uherska
21. Starokatolická církev v ČR - recepce z Rakouska Uherska

2. Církve a náboženské společnosti registrované podle zákona č.3/2002 Sb.
Č. Název církve, náboženské společnosti, datum registrace
22. Církev Křesťanská společenství - 20. 6. 2002
23. Obec křesťanů v České republice - 4. 9. 2002
24. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna - 21. 11. 2002
25. Česká hinduistická náboženská společnost - 25. 11. 2002
26. Ústředí muslimských obcí - 17. 9. 2004
27. Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice - 26.5. 2007
28. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü - 8. 6. 2007
29. Višva Nirmala Dharma - 14. 7. 2007
30. Církev živého Boha - 15. 12. 2007
31. Církev Nová naděje - 3. 9. 2009
32. Církev Slovo života - 6. 8. 2010
33. Církev víry - 22. 5. 2012

3. Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona č.3/2002 Sb.
Č. Název svazu církve a náboženské společnosti, datum registrace
1. Vojenská duchovní služba - 4. 2. 2005
2. Ekumenická rada církví a České republice - 19. 7. 2005

4. Podané návrhy na registraci církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
Č. Název církve, náboženské společnosti, datum podání návrhu
1. Ukrajinská pravověrná řecko - katolická církev - 25. 5. 2011
2. Církev husitská - 7. 11. 2011
3. Církev Svatého Řehoře Osvětitele - 1. 8. 2012
4. Církevní združení Jednota sv. Klimenta - 20. 8. 2012
5. Armáda spásy - 6. 9. 2012

5. Církve a náboženské společností, které nebyly registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.
Č. Název církve, náboženské společnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí MK
1. Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty - 25. 10. 2002
2. Ukrajinská řeckokatolická církev - 3. 6. 2004
3. Židovské centrum Chai - 20. 9. 2004
4. Arménská apoštolská pravoslavná církev - 20. 6. 2006
5. Církev Nový Život - 27. 2. 2010
6. Církev husitská - 26. 10. 2011
7. Pivní církev - 19. 7. 2012

[Zdroj: http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/]Registrované církve na Slovensku
Pro komparaci dat je zde uveden výčet registrovaných církví na Slovensku (počet 18).
Apoštolská cirkev
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
Bratská jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Cirkev československá husitská
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Evanjelická cirkev metodistická
Gréckokatolícka cirkev
Kresťanské zbory
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Novoapoštolská cirkev
Pravoslávna cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Starokatolícka cirkev
Ústredný zväz židovských náboženských obcí

[Zdroj: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html]

Známí Svatí posledních dnů

Následuje výčet několika známějších Svatých posledních dnů:

Gladys Knight - sedminásobná držitelka ceny Grammy
Osmondovi (zejm. Donny, Marie, Jimmy) - hudební populární skupina; nejslavnější hity zejm. v 1970tých letech
Philo Farnsworth - vynálezce TV
Steven Young - hráč amerického fotbalu (SF 49ers)
Harry Reid - americký senátor (Dem.)
Orrin Hatch - americký senátor (Rep.)
Glenn Beck - rozhlasový a televizní komentátor a konferenciér
David Archuleta - finalista amatérské pěvecké soutěže American Idol roku 2008
Stephen R. Covey - spisovatel (zejm. společenská tématika: etika, návyky, motivace, úspěch)
Russell M. Nelson - člen výzkumného týmu, který vytvořil první kardiopulmonární bypass a také první kardiochirurg, který tento přístroj v Utahu použil
Ezra T. Benson - ministr zemědělství v obou funkčních obdobích prezidenta Dwight D. Eisenhowera
David Neeleman - zakladatel aerolinky JetBlue
J. Willard Marriott - zakladatel mezinárodního hotelového řetězce Marriott International
Rex Maughan - zakladatel a ředitel Forever Living Products prodávající zdravotnické a kosmetické doplňky
Julianne Hugh - výherkyně několika tanečních soutěží Dancing with the Stars, country zpěvačka
Stephanie Meyer - spisovatelka (Twilight, Breaking Dawn)
Martha Hughes Cannon - první americká senátorka vůbec; obhájkyně volebního práva žen (Utah byl prvním místem na zemi, kde měly ženy všeobecnou pravomoc účastnit se voleb)
Jean Westwood - první žena v historii USA, která předsedala Demokratické národní komisi (1972)
Andy Reid - trenér amerického fotbalového týmu Philadelphia Eagles (v r. 2002 obdržel ocenění jako nejlepší kouč NFL)
Jon Heder - americký komik a filmař
Orson Scott Card - dosud jediný autor fiktivních románů, který obdržel jak Hugo Award, tak Nebula Award ve dvou po sobě jdoucích letech
Kay Whitmore - gen. ředitel firmy Eastman Kodak (1990-93)
Kevin B. Rollins - bývalý gen. ředitel počítačové firmy Dell Computers
James H. Quigley - gen. ředitel firmy Deloitte (účetní a daňové poradenství)
Gary Baughman - vedoucí několika hračkářských firem Little Tykes, Tyco Toys a Fisher-Price
Mitt Romney - bývalý guvernér státu Massachusetts a kandidát na prezidenta USA